090-7593404
Line ID : namwan3404

อัตราค่าบริการ

รูปแบบรถและค่าบริการ

1000 บาท / 1 วัน / 24 ชั่วโมง

Toyota New Vios นิวโตโยต้าวีออส เครื่อง 1500 cc เกียร์อัตโนมัติ
Toyota New Vios นิวโตโยต้าวีออส เครื่อง 1500 cc เกียร์อัตโนมัติ
HONDA CITY 1500 cc
Toyota New Vios นิวโตโยต้าวีออส เครื่อง 1500 cc เกียร์อัตโนมัติ
Mitsubishi Pajero สีบรอนซ์เงิน


Namwan Carrent รถเช่าเชียงราย